Φίλτρα
Τιμή
Κατασκευαστές
9
Κοπή/Θρυμ
Βάρος
200
Διάμετρος Κοπής
206
Ισχύς
198
Τροφοδοσία
202
Χώρα Προέλευσης
204