Φίλτρα
Τιμή
Κατασκευαστές
18
7
Κινητήρες
Ισχύς
176
Μέγιστος αριθμός στροφών
178
Τάση
186
Χώρα Προέλευσης
183