Φίλτρα
Τιμή
Κατασκευαστές
18
7
Κινητήρες
Ισχύς
178
Μέγιστος αριθμός στροφών
180
Τάση
188
Χώρα Προέλευσης
185