Φίλτρα
Τιμή
Κατασκευαστές
4
2
Καθ/Φυσητ
Βάρος
108
109
110
111
112
Παροχή Αέρα
116
Ταχητητα Αέρα
114
Τροφοδοσία
306
307
Χώρα Προέλευσης
142
Καθ/Φυσητήρες
Βάρος
373
Τροφοδοσία
371
Χώρα Προέλευσης
369