Φίλτρα
Τιμή
Κατασκευαστές
14
Καρποφόρα Φυτά
Γλάστρα
462
465
Ύψος Κορμού
485