Μαρς Σήντλες (Marsh Seedless)

Κίτρινου χρώματος, με λευκή σάρκα.