Εσπεριδοειδή

Τα εσπεριδοειδή είναι δέντρα θερμών περιοχών, χωρίς ισχυρούς παγετούς ή σφοδρούς ανέμους. Προτιμούν θέσεις με μεγάλη ηλιοφάνεια, βαθύ έδαφος και δυνατότητα για συχνή και άφθονη άρδευση. Γενικά είναι αυτογόνιμα, ενώ δεν απαιτούν τακτικό και εξειδικευμένο κλάδεμα.